Redigeren

Heeft u zelf een tekst geschreven die nagenoeg klaar is voor publicatie? Maar vindt u het belangrijk dat er nog een professionele blik op wordt geworpen? Tekst Direct Online redigeert met liefde de tekst die u geschreven heeft en zet dan altijd de laatste puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’. Er is tenslotte niets vervelender dan een taalfout in een tekst waar u zo hard aan gewerkt heeft. Fouten in een tekst doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van de boodschap. Het is dus van essentieel belang dat er op gepubliceerde teksten niets valt aan te merken. Tekst Direct Online haalt zelfs de kleinste fouten uit uw teksten. We verbeteren spel-, stijl- en grammaticafouten, maar ook inconsistenties, opmaakfouten en haperende of onduidelijk geformuleerde zinsconstructies. We brengen een duidelijke structuur in uw tekst aan. Zijn wij eenmaal klaar? Dan kan uw tekst direct online of rechtstreeks richting uw klanten.